سامانه همایش ها و کنفرانس ها


کنفرانس یار


نرم افزار تحت وب مدیریت و برگزاری همایش ها

https://conf.asredaneshpouya.ir

مشخصات تست پنل مدیریت :

https://conf.asredaneshpouya.ir/panel/

username : admin1

password : 123456

سامانه فراخوان رویداد ها


کنفرانس نما


مرجع اطلاع رسانی همایش ها و رویدادهای علمی کشور

https://conferencenama.com

مشخصات تست پنل مدیریت :

https://conferencenama.com/panel/

username : admin1

password : 123456

سامانه ژورنال ها و مجلات علمی


آسان ژورنال


نرم افزار تحت وب مدیریت ژورنال ها و مجلات علمی

https://demo.asanjournal.ir

مشخصات تست پنل مدیریت :

https://demo.asanjournal.ir/panel/

username : admin1

password : 123456

سامانه دوره و کارگاه مجازی


توانمندیار (کاروپ)


مرجع برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های ضمن خدمت

https://caroop.ir

مشخصات تست پنل مدیریت :

https://vmaharat.ir/panel/

username : admin1

password : 123456

سامانه جلسات مجازی و LMS


سرویس کلاس ها و جلسات آنلاین


برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و جلسات مجازی و LMS

https://live.iaub.ir

مشخصات تست پنل مدیریت :

https://live.iaub.ir/panel/

username : admin1

password : 123456

سامانه آزمون های آنلاین


آزمون یار


برگزاری آزمونهای آنلاین دانشجویی، فرهنگی، مهارتی و ...

https://vazmoon.ir

مشخصات تست پنل مدیریت :

https://vazmoon.ir/panel/

username : admin1

password : 123456

سامانه مسابقات دانشجویی


مسابقات دانشجویی


سامانه برگزاری مسابقات فرهنگی، رباتیک، استارتاپ ها و ...

https://cmp.asredaneshpouya.ir

مشخصات تست پنل مدیریت :

https://cmp.asredaneshpouya.ir/panel/

username : admin1

password : 123456

سامانه اینترنتی


کارشاپ


سامانه فروشگاه اینترنتی فروش محصولات تولیدات کارآفرینان و کسب و کارها

https://kaarshop.ir

مشخصات تست پنل مدیریت :

https://kaarshop.ir/panel/

username : admin1

password : 123456

سایر سامانه های تحت وب


 

 

معرفی سامانه های عصر دانش پویا


مشاهده